Consuelo

Consuelo

El retrat de persones d’ètnia gitana va ser un dels principals temes pictòrics de l’anomenat miserabilisme d’Isidre Nonell, un dels grans noms de la pintura catalana del tombant del segle XIX al XX i un dels primers a tractar pictòricament temàtiques d’exclusió...