ARTISTES

ARTISTA

Ramon Tusquets Maignon

1837, Barcelona
1904, Roma, IItàlia

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.