ARTISTES

ARTISTA

Ramon Molons Rocha

1902, Barcelona
1987, Portbou

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.