ARTISTES

ARTISTA

Pic Adrian

Pic Adrian
1910, Romania, Moinești
2008, Barcelona
Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Composició

Composició