ARTISTES

ARTISTA

Lluís Roura Juanola

1943, Sant Miquel de Campmajor

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.