ARTISTES

ARTISTA

Josep Bonaterra Gras

1884, Figueres
1958, Figueres

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.