ARTISTES

ARTISTA

José González Bande

José González Bande
1854, Espanya, Madrid, primer cop que surt documentat, a Madrid
17.1.1858, Espanya, Madrid
Pintor i il·lustrador vuitcentista. Hom coneix molt poques dades sobre la seva vida però se sap que es va formar a l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. Es va dedicar bàsicament als retrats i a la pintura de tipus i escenes populars de caire folklorista. També va ser col·laborador habitual com a il·lustrador en diverses publicacions. El 1854 va pintar diverses vistes d’Andalusia per encàrrec de Lord Howden, l’ambaixador britànic a Madrid. A l’Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada a Madrid el 1856, hi va presentar diversos quadres: La venta de un burro por unos gitanos, Interior de un cuarto de gallegos —tots dos propietat del general Caradoc— i Dos retratos, així com Un gaitero i El camino de la gloria artística, que van ser adquirits pel Museo del Prado de Madrid. Precisament, aquest darrer, en dipòsit del museu madrileny al Museu de l’Empordà, mostra una escena familiar en la qual denuncia la situació de pobresa dels artistes, amb un estil entre el romanticisme bohemi i el realisme.
Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
L’artista malalt

L’artista malalt