ARTISTES

ARTISTA

Joan Puig Manera

1921, Olot
2013, Pontós

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.