ARTISTES

ARTISTA

Joan Felip Vilà

Joan Felip Vilà
1932, Espanya, Figueres
1990, Ceret
Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Interior

Interior