ARTISTES

ARTISTA

Jaume Turró Brunet

1929, Roses
2005, Figueres

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.