ARTISTES

ARTISTA

Guillem Comalat Joana

1880, Figueres
1906, Requesens

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.