ARTISTES

ARTISTA

Francesc Moreno Capdevila

Francesc Moreno Capdevila
18.1.1926, Barcelona
3.5.1995, Mèxic, Ciutat de Mèxic
Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà

Llum i Tenebres

Subterrani i Façana

Subterrani i façana

Subterrani i façana