ARTISTES

ARTISTA

Antoni Marquès

-

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Taula de Santa Llúcia

Taula de Santa Llúcia

Taula de Santa Magdalena

Taula de Santa Magdalena