ARTISTES

ARTISTA

Antoni Clavé Sanmartí

1913, Barcelona
2005, Sant Tropez, França

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.