ARTISTES

ARTISTA

Ángeles Santos Torroella

Ángeles Santos Torroella
7.11.1911, Portbou
3.10.2013, Madrid
Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
La Terra

La Terra